Tỉnh Đoàn Hà Giang Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ Hợp Tác Với Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành

Năm 2017, Tỉnh đoàn Hà Giang và Công ty ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động như: Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm gắn với thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; đảm bảo an sinh xã hội và tình nguyện vì sức khỏe cộng động; tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, đào tạo nghề; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, ủng hộ đồng bảo nghèo khu vực giáp biên…

Trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành và Tỉnh đoàn Hà Giang, lãnh đạo hai cơ quan thể hiện sự quyết tâm trong chỉ đạo triển khai các nội dung để Chương trình thực sự có chất lượng và đạt kết quả cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0916.059.789