Giá trị cốt lõi

Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm trọng: Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp để không ngừng hoàn thiện, luôn theo đuổi và thực hiện tốt những gì chúng tôi đã cam kết.

Đề cao lợi ichsh của khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm: Chất lượng phục vụ khách là tiên quyết. Lợi ích của khách hàng là định hướng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của An Lành.

Trách nhiệm xã hội: Với trách nhiệm của một doanh nghiệp, An Lành hoạt động không chỉ vì mục đích kinh doanh mà chúng tôi còn cam kết đóng góp một cách tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần phát triên xã hội.

Sáng tạo, chất lượng, linh động và hiệu quả: Chúng tôi không ngừng xây dựng nhằm đạt được những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hệ thống thiết bị và dịch vụ mang tính linh động cao được trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Lợi nhuận: tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0916.059.789